Klimaindsats

Brug for et tilbud?

Om os

Få et uforpligtende tilbud
  Ring på

  44 10 17 18

  Om BC Energiservice ApS
  Klimaindsats

  Klimaindsats: Vi er en del af den grønne omstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af BC Energiservices grønne regnskab er der opnået bedre internt overblik over virksomhedens klimaaftryk.
  Overblikket tjener derfor som beslutningsgrundlag for vores interne indsatser til et lavere klimaaftryk.

  Som en forpligtelse i vores ISO14001 og til oplysning af vores kunder offentliggøres nedenfor vores nøgletal for CO2e-udledninger, opdelt i hhv. Scope 1, 2 og 3 samt nøgletal for både Miljødeklarationens og Eldeklarationens opgørelse.
  Oversigt over virksomhedens samlede CO2e-udledninger

  Oversigt over virksomhedens samlede CO2e-udledninger
  Scope Ton CO2e Andel af udledning
  Scope 1 31,79 54%
  Scope 2, Miljødeklaration  1,51 3%
  Scope 2, Eldeklaration  5,09 5%
  Scope 3 25,22 43%
  Total CO2e, Miljødeklaration 58,52 100%
  Total CO2e, Eldeklaration 95,40 100%

  Af ovenstående tabel ses BC Energiservices CO2-belastning for SCOPE 1, 2 og 3 med de antagelser og afgrænsninger, som har været nødvendige for at kunne udarbejde regnskabet.
  Vi har parallelt med det grønne regnskab opgjort, hvordan de varmepumper og klimaanlæg, som vi monterede ved kunderne i samme periode, påvirker Danmarks energiforbrug og CO2-Belastning. Ved en summering af de individuelle beregninger til kunderne findes det, at kundernes samlede CO2-belastning er reduceret med 436,4 tons/år, udregnet med udgangspunkt i emissionsfaktorerne fra Klimakompasset. Når samme projekter anskues ud fra et energimæssigt synspunkt, findes det, at kundernes samlede energiforbrug er reduceret med 2.655.665 kWh/år svarende til energiforbruget i 147 boliger.

  Vi kan naturligvis ikke pynte os med kundernes besparelser, men vi konstaterer stolt, at vores virksomheds formål giver mening, idet fossile brændsler erstattes med vedvarende energi i form af effektive varmepumper.

  Vi arbejder derfor videre med at reducere vores egen og kundernes klimabelastning.

  Konkret gør vi det ved:
  1) Vi håndterer kølemidler ansvarligt og undgår udslip ved at følge vores procedurer fra vores ISO9001 om kvalitetsstyring
  2) Vi er blevet miljøcertificeret ISO14001 og arbejder derfor aktivt med blandt andet affaldssortering og genbrug
  3) Vi udvælger varer/komponenter med lavest mulig klimabelastning til vores projekter
  4) Vi forsøger at optimere vores montørers kørsel, så vores dieselforbrug reduceres til et minimum”

  BC Energiservice understøtter FNs verdensmål

  Klimaindsats er et af FN´s verdensmål og noget, vi hos BC Energiservice arbejder med til daglig. Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling fortsætter, hvilket vi derfor gerne vil være en del af.

  En varmepumpe er en energirigtig løsning, da du skåner miljøet ved at bruge naturens energikilder. Disse energikilder kan f.eks. komme fra luften eller jorden og slipper derfor aldrig op. Her snakker vi om grøn energi direkte ind i huset til dig. En varmepumpe “sender” varmen videre til dit hus, f.eks. via varm luft, der blæses direkte ind eller til din radiator eller gulvvarme.

  FN har opstillet 17 verdensmål, alle med det formål at passe på både mennesker og natur. Der er taget højde for forskellighed og folks måde at leve på, både økonomisk, socialt osv. Hos BC Energiservice understøtter vi flere af disse mål – bl.a. i forhold til klimaindsats, ansvarligt forbrug og produktion. Henholdsvis punkt 12 og 13, som du kan læse mere om nedenfor.

  Du kan læse mere om de 17 verdensmål her:

  Verdensmål 12
  Ansvarligt forbrug og produktion
  Målet er at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

  FN siger:

  Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

  Hos BC energiservice efterlever vi dette, da vi bruger naturens ressourcer til vores varmepumper. Det vil sige, at dit hus, sommerhus, garage m.m. bliver opvarmet miljørigtigt, og ingen ressourcer går til spilde. Vi forbruger ikke træ fra naturen, som man f.eks. gør til brændeovne. Vi udleder heller ikke Co2, som man ser ved andre konventionelle varmekilder.

  Du kan læse meget mere om Verdensmål 12, lige her:

  Verdensmål 13
  Klimaindsats
  Handl hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

  FN siger:
  Klimaindsats er en styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, herunder bl.a. lande uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med oplysningsarbejde og større fokus på forebyggelsesindsatser i nationale politikker og strategier. Hvis den politisk vilje er til stede og den kombineres med en bred vifte af tekniske foranstaltninger, er det muligt at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau. Men det kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats.

  Hos BC Energiservice arbejder vi for bedre klimatilpasning, bl.a. ved at installere varmepumper frem for konventionelle varmekilder.

  Du kan læse meget mere om Verdensmål 13, lige her:

  Tilskudspulje

  Fra 15. oktober 2020 er der i Folketinget vedtaget en ny tilskudspulje til energiforbedringer. Det er en pulje, du kan søge, hvis du laver energiforbedringer, f.eks. i form af en varmepumpeinstallation.

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om tilskudsordningen.

  Du kan du læse meget mere om det lige her:

   

  Energibesparelser

  På vores side Energibesparelser får du gode råd, tips og tricks til energibesparelser i dit hjem. Alle med henblik på at passe på miljøet.

  Du finder vores råd til energibesparelser her:

   

   

   

   

   

   

  Fagfolk til opsætning af forskellige typer varmepumper i Jylland og på Fyn.

  Erfaren teknikker til service og reparation af oliefyr på Fyn og i Jylland.

  Teknisk montering og servicering af køleanlæg og kølerum i Jylland og på Fyn.

  Brug for et tilbud?

  Få et uforpligtende tilbud
   Ring på

   44 10 17 18