FAQ

Brug for et tilbud?

Om os

Få et uforpligtende tilbud
  Ring på

  44 10 17 18

  Om
  FAQ
  Vi sætter en stor ære i at vejlede vores kunder. Og med vores mange års erfaring kender vi også godt de spørgsmål, som vores kunder ofte har. Dem har vi forsøgt at samle og svare på her i kategorierne varmepumpe, luft/luft-varmepumpe og jordvarme.

  Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, eller har et svar givet anledning til flere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

   

  Ofte stillede spørgsmål om varmepumper

  • Hvordan virker en varmepumpe?
   • En varmepumpe har et lukket kredsløb, som indeholder et kølemiddel. Ved at styre trykforholdene bliver kredsløbet i stand til at optage energi og afgive det til et andet medie. En luft til luft og luft til vand varmepumpe optager energi fra udeluften (deraf navnet) og overfører den til centralvarmevandet i boligen. Princippet er det samme for et jordvarmeanlæg, her er det blot energien i jordbunden som optages og sende ind i boligen
  • Hvordan laver en varmepumpe varmt vand?
   • Når en varmepumpe optager energi og flytter den benyttes energien i form af varme til enten til rumvarme i centralvarmeanlægget eller til opvarmning af varmt brugsvand. I tilfælde med en luft vand varmepumpe sendes varmen således fra udedelen og ind til en ventil, som sender varmen videre til varmtvandsbeholderen eller til centralvarmeanlægget. Ved denne opbygning, hvor varmtvandsbeholderen og centralvarmeanlægget er opdelt i 2 systemer er det således også muligt at have forskellige temperaturer i de 2 systemer, hvormed varmtvandsbeholderen eksempelvis opvarmes til 55 °C imens centralvarmeanlægget kun opvarmes til 35 °C, hvilket sikrer en langt mere energieffektiv drift af varmepumpen.
  • Hvad koster en varmepumpe?
   • En luft til luft varmepumpe koster typisk mellem 15.000 til 20.000 kr. inkl. Montering En luft-vand varmepumpe og et jordvarmeanlæg varierer meget i forhold til bygningen som skal opvarmes og varmeanlægget beskaffenhed. Kontakt os, så vi kan få en snak om dit projekt, hvorefter vi kan hjælpe dig med et overslag.
  • Hvor meget strøm bruger en varmepumpe om året?
   • Ved BC Energiservice laver vi altid en energiberegning, så du kender din økonomi, inden du køber varmepumpen. Ved 1970’er bolig 190 m² bruger en luft til vand varmepumpe typisk ca. 5.500, hvor et jordvarmeanlæg bruger ca. 5.000 kWh.
  • Er varmepumpe billigere end gas?
   • Ja, opvarmning med en varmepumpe er billigere end gas. Hvor meget varmepumpen er billigere afhænger af varmeanlægget og varmepumpetype. Typisk vil varmeudgiften halveres med en luft-vand varmepumpe i forhold til gas, hvor et jordvarmeanlæg er endnu mere effektivt og dermed opnås en endnu større besparelse.
  • Kan det betale sig at have en varmepumpe?
   • I langt de fleste tilfælde vil en varmepumpe kunne betale sig som varmekilde, da den sikrer billig varme året rundt. De fleste oplever en stor besparelse på varmeregningen.
  • Er varmepumpe billigere end fjernvarme?
   • Ja, det er ofte billigere at opvarme sin bolig med en varmepumpe end med fjernvarme. Derudover er en kendsgerning, at man vil få samme energimærke på sin bolig eller bedre, hvis man vælger en varmepumpe i forhold til fjernvarme.
  • Kan det betale sig med luft til vand varmepumpe?
   • Afhængigt af din tidligere opvarmningsløsning kan du spare op til 65 % ved at skifte til luft til vand-varmepumpe.
  • Hvor stort areal kan en luft til vand varmepumpe opvarme?
   • boligens energimæssige stand og varmeanlæg er afgørende faktorer i forhold til, hvor stor bolig en varmepumpe kan opvarme. Men som udgangspunkt kan luft til vand varmepumper opvarme boliger op til 350 m² nybyggeri og ca. 200 m² ældre boliger. Er der tale om boligforeninger og erhvervsejendomme kan BC Energiservice tilbyde andre løsninger, hvilke kan opvarme langt større ejendomme.
  • Hvor meget larmer en luft til vand varmepumpe?
   • Alle luft til vand varmepumper støjer, men her er det især vigtigt at huske at pris og kvalitet hænger sammen. De varmepumper BC Energiservice monterer er af høj kvalitet, hvilket blandt andet ses på støjniveauet på produkterne. Du kan dog være helt tryg, da vi i forbindelse med alle vores tilbud udarbejder en støjberegning, så du er sikker på, at projektet altid udføres under hensyntagen til gældende lovgivning.
  • Hvor lang er levetiden på en luft til vand varmepumpe?
   • De fleste varmepumper, herunder også en luft til vand varmepumpe har en levetid på mellem 15 og 20 år, hvis den er korrekt installeret og jævnligt tilset ved serviceeftersyn.
  • Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsveksler + elvandvarmer?
   • Ved BC Energiservice udfører vi altid vores installationer med en varmtvandsbeholder. Det gør vi fordi vores kunder dermed får den bedste driftsøkonomi, laveste energiforbrug samt det er et krav for at man kan få tilskud til sin varmepumpe. Derudover skal man være opmærksom på, at gennemstrømvarmere kræver stor el-effekt, hvilket kan give udfordringer i forhold til de Ampere boligen typisk har i forvejen.
  • Stiger boligens værdi med en varmepumpe?
   • Ja, boligens værdi hæves, når man monterer en varmepumpe. Årsagen er, at boligens energiforbrug er sammenhængende med boligens energiforbrug og rådighedsbeløbet for boligejeren. Det giver derfor god mening at investere i sin bolig ved at få en mere effektiv og bæredygtig varmekilde i forhold til olie og gas. Ved BC Energiservice beregner vi altid, hvor meget din boligens værdi stiger, hvis du får monteret en varmepumpe, så du har et ordentligt beslutningsgrundlag, inden du investerer i en ny varmekilde.
  • Kan jeg tvinges på fjernvarme, hvis jeg har varmepumpe?
   • Nej, man kan ikke pålægges tilslutningspligt til fjernvarme, hvis boligen er indrettet med vedvarende energi herunder varmepumper. Man kan derfor trygt udskifte sit fyr med en varmepumpe uden frygt for at skulle skrotte sin varmepumpe, fordi der udrulles fjernvarme i området.
  • Skal jeg vælge fjernvarme, hvis jeg har varmepumpe?
   • Det er umuligt at sige noget generelt fordi fjernvarmepriserne varierer så meget fra by til by. Det man skal være opmærksom på er, at man med sin varmepumpe får fuld glæde af de energiforbedringer som man foretager sig i sin bolig, hvorimod man med fjernvarme ikke kan reducere sin varmeudgift i samme udgift, da en andel af fjernvarme er fast afgifter, som er uændrede uanset om du udskifter vinduerne eller efterisolerer boligen. Derudover skal man som boligejer være vidende om, at boligen energimærke kan risikeres at blive forringet med fjernvarme fordi det ikke er ligeså effektivt som varmepumpen. Det er dog vigtigt også at slå fast, at der er fordele ved fjernvarmen, hvorfor det i nogle tilfælde kan være at foretrække. Derfor vil vi ved BC Energiservice altid rådgive dig ærligt, så du får vished i netop din situation.
  • Hvad er forskellen på split og monoblok?
   • Luft til vand varmepumper kan opdeles i to typer, hvor der opdeles i hhv. split og monoblok varmepumper. Ved en monoblok varmepumpe sidder hele kølekredsen i udedelen, hvorfor navnet ”mono” refererer til én enhed. En monoblok varmepumpe har således alt kølemiddel i udedelen, hvor der så veksles til centralvarmevandet, så fører varmen ind til indedelen, som består af en varmtvandsbeholder og styring.
    Ved en splitvarmepumpe er kølekredsen opdelt, hvormed der cirkulerer kølemiddel mellem inde- og udedelen. På den måde vil varmepumpen typisk indeholde større fyldning af kølemiddel, hvilket er en miljørisiko ved utætheder.
    Det er vigtigt at slå fast, at der i omtalen af split- og monoblokvarmepumper alene omhandler kølemiddelskredsen, hvorfor der ikke er sammenhæng med, om en varmepumpe har integreret varmtvandsbeholder eller ej. Derfor slås det også fast, at man med både split- og monoblokvarmepumper kan få opdelte anlæg, hvor varmtvandsbeholderen er en separat, hvilket kan være at foretrække hvis installationen skal være væghængt eller hvis behovet for varmtvand er større end ved almindelige boliger med bruser.
  • Skal jeg vælge split eller monoblok varmepumpe?
   • Split og monoblok er begge fornuftige anlæg. Langt største delen af de varmepumper der installeres er monoblok-anlæg. Årsagen hertil er, at splitvarmepumper reguleres kraftigt, fordi de er forbundet med større risiko for miljøskader ved utætheder. Derudover stilles der større krav til installatørerne af splitvarmepumper, som minimum skal have et KMO-certifikat. Ved varmepumpe- øg køleanlæg med større kølemiddelsfyldning end 2,5 kg skal montøren ydermere væres ISO9001-certificeret og montøren skal være i besiddelse af et A-certifikat.
    Endeligt er der det energimæssige perspektiv, hvor det som oftest ses, at monoblokke har større effektivitet. Årsagen hertil er, at kølerørene har langt højere temperaturer en tilsvarende centralvarme mellem inde- og udedelen, hvilket medfører et større energitab, inden varmen ledes ind i boligen.

   Luft til luft varmepumpe

   • Kan en luft til luft varmepumpe varme et hus op?
    • En luft til luft varmepumpe er mest ideel som varmesupplering i et hus, men denne type kan sagtens fungere til opvarmning af f.eks. kolonihave- eller sommerhus.
   • Hvad koster det at varme op med luft til luft?
    • I en beregning fra Bolius Videncenter vil den årlige omkostning ved opvarmning af et 130 m2 parcelhus være 12.544 kr.
   • Hvor mange m2 kan en luft til luft varmepumpe opvarme?
    • Antal m2, som en luft til luft varmepumpe kan opvarme, afhænger i høj grad af, hvor godt huset er isoleret, og hvor stort et område af huset der skal opvarmes.

   Jordvarme

   • Hvor meget koster jordvarme om året?
    • I en beregning fra Bolius Videncenter vil den årlige omkostning ved opvarmning af et 130 m2 parcelhus med jordvarme koste 8.000-10.000 årligt.
   • Hvad er billigst jordvarme eller luft til vand?
    • Hvis installation medregnes, vil luft til vand varmepumpe være en billigere opvarmningsløsning end jordvarme. Men der er flere faktorer, der bør overvejes.
   • Hvilke regler er der for jordvarmeanlæg?
    • Anlæggelse af jordvarmeanlæg kræver en tilladelse fra kommunen. Det hjælper vi dig gerne med at få.
   • Hvor meget plads kræver det for at få jordvarme?
    • Jordvarme er pladskrævende. Du skal forvente at skulle bruge boligens areal gange to i haveareal for at kunne anlægge jordvarmeanlæg.

   Generelt for varmepumper

   • Hvad er COP og SCOP?
    • COP er en forkortelse for coeffecient of performance. COP angiver forholdet mellem den energi, varmepumpen leverer, og den energi, den bruger. COP er dermed et udtryk for varmepumpen effektivitet under nogle bestemte forhold (Øjebliksværdi). Jor højere COP-værdien er jo mere effektiv er varmepumpen ved de givne betingelser.
     Fordi COP-værdien er en øjebliksværdi er det ofte mere relevant at vurdere på varmepumpens SCOP-værdi, som giver en langt bedre indikation af varmepumpens effektivitet set over et år.
   • Hvordan energimærkes varmepumper?
    • Varmepumper er underlagt krav om energimærkning, ligesom alt andet elektronik. Varmepumper, der bruges i centralvarmeanlæg bliver energimærket på en skala fra ”A+++” til ”F”, hvor A+++ er det mest energieffektive.
     De varmepumper BC Energiservice sælger er mærket med A+++ eller A++, hvormed du reducerer dit energiforbrug mest muligt. Fordi varmepumperne har de gode energimærker vil det også være muligt at få tilskud til projektet. Bemærk af Energistyrelsens Bygningspulje alene omhandler energimærket ved høj fremløbstemperatur uanset om din bolig opvarmes med radiatorer eller gulvvarme.

  Fagfolk til opsætning af forskellige typer varmepumper i Jylland og på Fyn.

  Erfaren teknikker til service og reparation af oliefyr på Fyn og i Jylland.

  Teknisk montering og servicering af køleanlæg og kølerum i Jylland og på Fyn.

  Brug for et tilbud?

  Få et uforpligtende tilbud
   Ring på

   44 10 17 18